Pielisen Bion tilannekatsaus ja lyhyt historia

Hankkeen valmistelu alkoi jo vuoden 2020 joulukuussa, jolloin perustettiin myös Pielisen Bio Oy . Ensimmäisiä asioita oli saada hankkeelle lainvoimainen ympäristölupa. Lisäksi eri laitetoimitusten vertailu ja sekä hankkeen rahoitukseen liittyvät selvitykset ottivat oman aikansa. Rakennuslupa hankkeelle myönnettiin noin vuosi sitten, elokuun lopussa 2022. Maarakennustyöt tontilla alkoivat maaliskuussa 2023 ja kaikki päälaitesopimukset ja rakennusurakkasopimukset allekirjoitettiin 16.3.2023.

Pielisen Bion biokaasulaitoksen investointi etenee tällä hetkellä maarakentamisen sekä reaktorien ja lietealtaiden betonirakenteiden valmistuksen suhteen. Maarakentamisen osalta työn alla on nurmiauman rakennekerrosten viimeistely ja asvaltointityöt. Elokuun loppuun mennessä on tarkoitus korjata noin 1000 tonnia nurmirehua ja aumata se valmiiksi laitoksen käyttöönottoa varten.
Betonirakenteiden osalta paikallavalutyöt jatkuvat kahden reaktorin ja yhden lietealtaan osalta. Nämä työt valmistuvat elokuun aikana. Yksi lieteallas on elementtirakenteinen ja se valmistuu myös elokuun aikana. Elokuun jälkeen tehdään teknisen tilan ja syöterakennuksen betonirakenteet, jonka jälkeen päästään aloittamaan laiteasennustyöt.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 12 henkeä. Laitoksen valmistuminen siirtyy kevääseen 2024. Tämä johtuu osin kriittisten laitoskomponenttien toimitusaikataulujen viivästymisestä ja osin paikallavalutöiden myöhäisemmästä aloitusajankohdasta.

Lieksa 17.8.2023

Jarmo Yletyinen
Hankepäällikkö
Pielisen Bio Oy
+358400469439
jarmo.yletyinen@pielisenbio.fi
www.pielisenbio.fi

Vastaa