Pielisen Bion katsaus 21.11.2023

Pielisen Bion hanke etenee talven tulosta huolimatta. Tonttialueen infraan liittyvät maanalaiset putkistot on saatu valmiiksi kuten myös reaktorisäiliöiden ja mädätealtaiden betonirakennetyöt. Kaasun siirtoon liittyvä maanalainen putkisto biokaasulaitokselta aina Rantalantien alkuun Lieksan Laatuherkut Oy:lle saakka on vähäisiä viimeistelyjä vaille valmis.

Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on saada teknisen tilan betonirakenteinen runko asennettua samoin kuin syöterakennuksen nestemäisten syötteiden maanalaiset varastoaltaat. Talven aikana on mahdollista tehdä teknisen tilan sisätiloissa laitostekniikkaan liittyviä asennustöitä.  Hankkeen aikataulusta tiedotetaan tarkemmin erikseen heti vuodenvaihteen jälkeen.      

Vastaa